ባዛዕባ ማሕበር ቅልጡፍ ምጅማር

ማሕበር ቅልጡፍ ምጅማር (Klub Kickstart) ካብ 6-16 ዓመት ንዘለዉ ስደተኛታት ቆልዑ: ኣብ ትምህርቶም ሓገዝ ንምሃብ ዝወጸ ውጥን እዩ።

ዕላማ ማሕበር ቅልጡፍ ምጅማር ነዞም ተሳተፍቲ ኣብ ትምህርቶም፥ ቛንቛ ዳንሽን ቁጽርን ክምዕብሉ ምሕጋዝ እዩ። እዛ ፕሮጀክት: ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሳንዱቕ ደብዳቤ ማሕበር/ክለብ ተባሂላ ዝተጠቕሰት፥ ንቆልዑ ኣብ ምንባብን ቁጽርን ክድንፍዑ ጽቡቕ ውጽኢት ዘምጽአት ማሕበር ዝተተባብዔት እያ።

ዝተመዝገቡ ቆልዑ 6 ብሕብሪ ዘንጸባርቕ ባኮታት ፡ ኣገዳሲ ዝንበብ መጻሕፍቲ: ሕሳብ/ቁጽሪ መስርሒ ዝሕግዝ ነገራት: ናውቲ መጻወቲ: ዝንበብን መጽሓፊ ዕዮታትን ዝሓዘ ጥራዛት፥ ዝሓዘ ክመጾም እዩ። ኣብቲ ዝተሰደደ ባኮታት ዘሎ ትሕዝቶ፥ ምስ ክኢላታት ሞያውያውያንን፥ ባዛዕባ ስደተኛታት ቆልዑ ፍሉይ ክእለት ዘለዎም መምህራንን ብምልዛብ ዝተመርጹ እዮም።

ኣብቲ ዝስደድ ባኮታት: ኣብ ማሕበር ቅልጡፍ ምጅማር ንዘሎ ቆልዓ: ፍሉይ ሰላምታ ካብ ክልተ ኣርኣያ ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት: ያቆብ ሪሲንግን ናጃ ናዲምን ይህልዎ። ብተወሳኺ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እትስደድ ባኮ ዘሎ ትሕዝቶ እንታይ ምኳኑ እትገልጽ ደብዳቤ: ንዓኹም ንወለዲ ውን ኣብኣ ክትህሉ እያ። እታ ናብ ወለዲ እትስደድ ደብዳቤ ኣብተን 5 ልሙዳት ሓደስቲ ዝመጹ ስደተኛታት ዝዛረቡለን ቛንቛታት ተተርጕማ እያ።

 

ማሕበር ቅልጡፍ ምጅማር ምስ ኣልስ ሪሰርችን (Als Research) ደንማርክ ማሕበር ስደተኛታት (Dansk Flygtningehjælp) ቤት ማሕተም  ኣሊነያን ካርልሰንን (Alinea og Carlsen)ብምትሕብባር ይፍጸም። እዛ ፕሮጀክት ብጥፍሒ ኤግመንት ፎንድ (Egmont Fonden) ንውጹዓት ቆልዑን መንእሰያትን፥ ምምራሕ ህይወቶምን ትምህርቶምን ንምሕያል ዝሕግዝ ውጥን 2017-2021 ትሕገዝ/ ትምወል።

ብዛዕባ ማሕበር ቅልጡፍ ምጅማር ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ትደሊ ኣብ kontakt@klubkickstart.dk  ክትጽሕፍ/ክትውከስ ትኽእል።

ብዛዕባ ናይ ደንማርክ ማሕበር ስደተኛታት (Dansk Flygtningehjælp)ጸወታን ትምህርትን ክለባት/ማሕበራት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ኣንብብ።